Промяна в дизайн на притурката Архив на блога. Примери


Добър ден, скъпи приятели! Не ви ли е писнало от външния вид на архива на вашия блог, показващ прост списък или падащо меню? Красиво ли е?

Днес ви предлагам да промените дизайна на притурката „Архив на блога“ в Blogger с длуг, по-привлекателен на вид. Блог Архивът на Blogger ще изглежда като хубав календар и ще има няколко опции. Можете да изберете един от шестте вида дизайн на тази притурка за вашия блог.

  От къде да започнем?

  ➤Първото условие е да имате създадена класическата притурка „Архив на блога“ в темата на блога си; Създайте я, ако тя не фигурира в темата на блога.

  ➤За да замените класическата притурка "Архив на блога" с календар, трябва я конфигурирате по следния начин;

  Отметнете:

  ∎„Обикновен списък“;

  ∎„Първо да се показват най-старите публикации“;

  ∎„Честота на актуализиране на архива – всеки месец“;

  ∎„Формат на датата – по ваша преценка“.

   Ето така:

  Конфигурация на притурката