Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Общи разпоредби

➤Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на www.blogzablogogve.com (наричан по-долу за краткост „Блога“).

➤Блогът е собственост на Пепа Табакова, e-mail: pepatab@abv.bg.

➤Чрез достъпа до Блога посетителите/потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Регистрация


Посетителите/потребителите могат да разглеждат този блог свободно, без да е необходима предварителна регистрация и предоставянето на каквито и да било лични данни.

➤Изрично съм посочила, че не се изисква регистрация, т.е. не е необходимо да вписвате никакви лични данни;

➤Лични данни, които се събират при извършена доброволна регистрация са: име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер и/или други, в зависимост от сайта, в който желаете да си направите регистрация. За да четете материали от Блог за блогове не се изисква нищо;

➤Когато посещавате някоя уеб страница, уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на Интернет услуги и не Ви идентифицира лично;

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на Блог за блогове

След като вече посещавате уеб страниците на Блог за блогове, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на блога. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този блог и предоставената в него информация. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути с Блог за блогове.

Изявление за защита на личните данни


➤Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.

➤В случай, че решите да използвате някои от специализираните модули, като контактна форма или следене по имейл, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, име и имейл адрес, като личните Ви данни са напълно защитени. Подчертаваме, че събираме само тези данни, които са директно получени от вас.

Използване на събраната информация


➤Личните Ви данни няма да бъдат използвани за цели, непубликувани в настоящото Изявление. Администрацията на Блог за блогове не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.

➤Администрацията на Блог за блогове, като собственик на блога може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, при нужда от защита на правата на собственост върху блога или при нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите.

Интелектуална собственост


➤При използването на Блога, посетителите/потребителите имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Пепа Табакова.

➤Посетителите/потребителите имат право да използват ресурсите, достъпни чрез Блога, единствено за лични, нетърговски цели.

➤Всеки може да възпроизвежда и цитира информация от Блога, при условие че се упоменава източникът.

➤Копирането на съдържание и използването на материали от Блога извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Пепа Табакова, е забранено.

Линкове към други уеб страници и сайтове


➤За улесняване достъпа Ви до информация Блог за блогове може да изгражда връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети лица.

➤Уеб страниците на www.blogzablogove могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови хипервръзки към външни уеб страници, за които отговарят трети лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Администрацията на Блог за блогове не поема отговорност за информацията, която се публикува на техните страници.

➤Линковете от блога www.blogzablogove към подобни интернет страници представляват единствено препоръка и източник на допълнителна информация. Администрацията на Блог за блогове няма никакво влияние върху публикационната политика на тези източници на информация и с настоящото декларира, че не носи отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на публикуваната там информация спрямо конкретна политика.

➤Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Отговорност


➤Пепа Табакова не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на интернет страници, ресурси или услуги, към които водят публикувани в Блога електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги.

➤Потребителите са отговорни за законността на потребителското съдържание, което публикуват или правят достъпно чрез ползването на Блога, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.


Пепа Табакова си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Блога, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото българско законодателство.


С по-нататъшното си присъствие и използване на този Блог, считаме че приемате настоящите условия.