Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

 

Blogger HTML Editor


Как да го използвате: С помощта на този HTML редактор можете да проверявате и променяте кодовете на приспособления и притурки за Blogspot . Просто добавете своя JavaScript, HTML или CSS код в левия панел. Натиснете бутона „Preview“, за да видите кода си в действие в десния панел. Аз лично го използвам, когато разработвам или проверявам кодовете на притурки и всякакви добавки за Blogger. Използвайте го и вие.

Добри новини: При случаен срив на браузъра или опресняване на страницата, вашите данни се запазват и не се губят. Така че можете да работите върху кодовете си лесно, без да се притеснявате, че ще ги загубите. :)