Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Номерирана навигация в Blogger

Здравейте всички и добре дошли отново в Blogzablogove. Навигацията в стандартните теми на Blogger изобщо не е впечатляваща, не привлича вниманието на нашите читатели. Не всеки ще види едва забележимия дребен шрифт в панела, с който завършва страницата. Поради това всеки нов посетител може и да не забележи връзката към предишните или следващите публикации в блога.

Номерирана навигация в Blogger

  Вероятно вече сте прочели публикациите за безкрайното превъртане с или без бутон и вече сте формирали своето мнение по отношение на навигацията в блоговете в Blogger.
  Има много стилове за навигация. Но за едни от тях е отредено да живеят дълго. А навигацията в блога е може би най-важният и основен елемент. От основното меню отворете Рубрики и там изберете Навигация. Ще се отворят всички публикации, в които вече съм ви запознала с различни опции за дизайн на навигацията. Днес ще предложа друг работен код за два варианта навигацията в блога.

  Първи вариант

  Днешната първа версия изглежда доста елегантно. Показва номериран списък от страници на панела и правилно показва предишната и следващата.
  За да осъществите инсталирането ѝ първо трябва да копирате този код

  Код

  <!-- Numbered Navigation By Blogzablogove.com-->
  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot; and data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
  loadCSS("https://googledrive.com/host/0Bz4YdwRI3rnCcjZCT1AyLTRLb2s/bootstrap.min.css");
  var postperpage=3;//настройка количество постове на главната страница
  var numshowpage=3;
  var upPageWord="предишна";
  var downPageWord="следваща";
  var home_page="/";
  var urlactivepage=location.href;
  eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 M;7 l;7 i;7 u;1B();I 1s(18){7 6=\'\';P=L(S/2);5(P==S-P){S=P*2+1}E=i-P;5(E<1)E=1;g=L(18/o)+1;5(g-1==18/o)g=g-1;F=E+S-1;5(F>g)F=g;6+="<1l b=\'4-1o\' 1I=\'1o\'><3 9=\'3\' b=\'4 4-c 1K\'>1J "+i+\' 1H \'+g+"</3>";7 1f=L(i)-1;5(i>1){5(i==2){5(l=="s"){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c 1T"><a f="\'+D+\'">\'+Q+\'</a></3>\'}e{6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="/x/v/\'+u+\'?&d-r=\'+o+\'">\'+Q+\'</a></3>\'}}e{5(l=="s"){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="#" A="O(\'+1f+\');B C">\'+Q+\'</a></3>\'}e{6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="#" A="N(\'+1f+\');B C">\'+Q+\'</a></3>\'}}}5(E>1){5(l=="s"){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="\'+D+\'">1</a></3>\'}e{6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="/x/v/\'+u+\'?&d-r=\'+o+\'">1</a></3>\'}}5(E>2){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c">...</3>\'}1m(7 m=E;m<=F;m++){5(i==m){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c 1E">\'+m+\'</3>\'}e 5(m==1){5(l=="s"){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="\'+D+\'">1</a></3>\'}e{6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="/x/v/\'+u+\'?&d-r=\'+o+\'">1</a></3>\'}}e{5(l=="s"){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="#" A="O(\'+m+\');B C">\'+m+\'</a></3>\'}e{6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="#" A="N(\'+m+\');B C">\'+m+\'</a></3>\'}}}5(F<g-1){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c">...</3>\'}5(F<g){5(l=="s"){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="#" A="O(\'+g+\');B C">\'+g+\'</a></3>\'}e{6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="#" A="N(\'+g+\');B C">\'+g+\'</a></3>\'}}7 1d=L(i)+1;5(i<g){5(l=="s"){6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="#" A="O(\'+1d+\');B C">\'+1k+\'</a></3>\'}e{6+=\'<3 9="3" b="4 4-c j"><a f="#" A="N(\'+1d+\');B C">\'+1k+\'</a></3></1l>\'}}7 G=y.1Q("G");7 1a=y.1R("1S-1O");1m(7 p=0;p<G.T;p++){G[p].1i=6}5(G&&G.T>0){6=\'\'}5(1a){1a.1i=6}}I 1g(15){7 U=15.U;7 1x=L(U.1L$1M.$t,10);1s(1x)}I 1B(){7 k=w;5(k.h("/x/v/")!=-1){5(k.h("?V-d")!=-1){u=k.K(k.h("/x/v/")+14,k.h("?V-d"))}e{u=k.K(k.h("/x/v/")+14,k.h("?&d"))}}5(k.h("?q=")==-1&&k.h(".6")==-1){5(k.h("/x/v/")==-1){l="s";5(w.h("#J=")!=-1){i=w.K(w.h("#J=")+8,w.T)}e{i=1}y.1r("<n W=\\""+D+"16/17/13?d-r=1&X=Y-Z-n&R=1g\\"><\\/n>")}e{l="v";5(k.h("&d-r=")==-1){o=1N}5(w.h("#J=")!=-1){i=w.K(w.h("#J=")+8,w.T)}e{i=1}y.1r(\'<n W="\'+D+\'16/17/13/-/\'+u+\'?X=Y-Z-n&R=1g&d-r=1" ><\\/n>\')}}}I O(H){12=(H-1)*o;M=H;7 11=y.1u(\'1v\')[0];7 z=y.1t(\'n\');z.9=\'1p/1q\';z.1w("W",D+"16/17/13?1A-1z="+12+"&d-r=1&X=Y-Z-n&R=1c");11.1y(z)}I N(H){12=(H-1)*o;M=H;7 11=y.1u(\'1v\')[0];7 z=y.1t(\'n\');z.9=\'1p/1q\';z.1w("W",D+"16/17/13/-/"+u+"?1A-1z="+12+"&d-r=1&X=Y-Z-n&R=1c");11.1y(z)}I 1c(15){1b=15.U.1P[0];7 1j=1b.1n.$t.K(0,19)+1b.1n.$t.K(1G,1D);7 1e=1F(1j);5(l=="s"){7 1h="/x?V-d="+1e+"&d-r="+o+"#J="+M}e{7 1h="/x/v/"+u+"?V-d="+1e+"&d-r="+o+"#J="+M}1C.f=1h}',62,118,'|||button|btn|if|html|var||type||class|default|max|else|href|maksimal|indexOf|nomerhal|showpageNum|thisUrl|jenis|jj|script|postperpage|||results|page||lblname1|label|urlactivepage|search|document|newInclude|onclick|return|false|home_page|mulai|akhir|pageArea|numberpage|function|PageNo|substring|parseInt|nopage|redirectlabel|redirectpage|nomerkiri|upPageWord|callback|numshowpage|length|feed|updated|src|alt|json|in||nBody|jsonstart|summary||root|feeds|posts|banyakdata||blogPager|post|finddatepost|nextnomer|timestamp|prevnomer|hitungtotaldata|alamat|innerHTML|timestamp1|downPageWord|div|for|published|group|text|javascript|write|loophalaman|createElement|getElementsByTagName|head|setAttribute|totaldata|appendChild|index|start|halamanblogger|location|29|showpagePoint|encodeURIComponent|23|от|role|страница|showpageиз|openSearch|totalResults|20|pager|entry|getElementsByName|getElementById|blog|showpage'.split('|'),0,{}))
  //]]>
  </script>
  </b:if>

  <!-- Numbered Navigation By Blogzablogove.com end-->


  В кода подчертах в червен цвят броя на показвани публикации на една страница (3). Можете да го промените на желаното от вас число. И текстът, ако искате. Например - "напред - назад" или нещо друго.


  DEMO

  Втори вариант

  Код

  <!-- Numbered Navigation By Blogzablogove.com-->
  <style type="text/css">a.showpageNum { background:transparent
  repeat-x;
  border:1px solid #97a7af;
  margin:0px 1px 0 1px;padding:3px 8px;
  text-decoration:none;
  color:#333;line-height:14px;cursor:pointer;white-space:nowrap;
  -webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;
  }
  a.showpageNum:hover {
  border: 1px solid #cccccc;
  background: #BFFEBF;
  }
  .showpagePoint {
  color: #fff;
  text-shadow: 0 1px 2px #333;
  padding: 0px 5px;
  margin: 0px 2px;
  border: 1px solid #cccccc;
  background: #666;
  }
  .showpageOf {
  margin-right: 8px;
  text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
  }</style>
  <script style='text/javascript'>
  var postperpage=6;
  var numshowpage=50;
  var upPageWord="◄ Назад";
  var downPageWord="Напред ►";
  var home_page="/";
  var urlactivepage=location.href;
  </script><script type='text/javascript'>
  var home_page=&quot;/&quot;;
  var urlactivepage=location.href;
  var upPageWord ='◄';
  var downPageWord ='►';
  </script>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('4 H;4 l;4 k;4 r;15();D 16(a){4 b=\'\';I=J(M/2);3(I==M-I){M=I*2+1}B=k-I;3(B<1)B=1;h=J(a/m)+1;3(h-1==a/m)h=h-1;E=B+M-1;3(E>h)E=h;b+="<N 5=\'1o\'>Страница "+k+\' от \'+h+"</N>";4 c=J(k)-1;3(k>1){3(k==2){3(l=="s"){b+=\'<a 6="\'+C+\'" 5="i">\'+O+\'</a>\'}7{b+=\'<a 6="/u/v/\'+r+\'?&9-n=\'+m+\'" 5="i">\'+O+\'</a>\'}}7{3(l=="s"){b+=\'<a 6="#" x="K(\'+c+\');y z" 5="i">\'+O+\'</a>\'}7{b+=\'<a 6="#" x="L(\'+c+\');y z" 5="i">\'+O+\'</a>\'}}}3(B>1){3(l=="s"){b+=\'<a 6="\'+C+\'" 5="i">1</a>\'}7{b+=\'<a 6="/u/v/\'+r+\'?&9-n=\'+m+\'" 5="i">1</a>\'}}3(B>2){b+=\' ... \'}17(4 d=B;d<=E;d++){3(k==d){b+=\'<N 5="1p">\'+d+\'</N>\'}7 3(d==1){3(l=="s"){b+=\'<a 6="\'+C+\'" 5="i">1</a>\'}7{b+=\'<a 6="/u/v/\'+r+\'?&9-n=\'+m+\'" 5="i">1</a>\'}}7{3(l=="s"){b+=\'<a 6="#" x="K(\'+d+\');y z" 5="i">\'+d+\'</a>\'}7{b+=\'<a 6="#" x="L(\'+d+\');y z" 5="i">\'+d+\'</a>\'}}}3(E<h-1){b+=\'...\'}3(E<h){3(l=="s"){b+=\'<a 6="#" x="K(\'+h+\');y z" 5="i">\'+h+\'</a>\'}7{b+=\'<a 6="#" x="L(\'+h+\');y z" 5="i">\'+h+\'</a>\'}}4 e=J(k)+1;3(k<h){3(l=="s"){b+=\'<a 6="#" x="K(\'+e+\');y z" 5="i">\'+18+\'</a>\'}7{b+=\'<a 6="#" x="L(\'+e+\');y z" 5="i">\'+18+\'</a>\'}}b+=\'\';4 f=A.1q("1r");4 g=A.1s("1t-1u");17(4 p=0;p<f.P;p++){f[p].1a=b}3(f&&f.P>0){b=\'\'}3(g){g.1a=b}}D 11(a){4 b=a.1b;4 c=J(b.1v$1w.$t,10);16(c)}D 15(){4 a=w;3(a.j("/u/v/")!=-1){3(a.j("?Q-9")!=-1){r=a.F(a.j("/u/v/")+14,a.j("?Q-9"))}7{r=a.F(a.j("/u/v/")+14,a.j("?&9"))}}3(a.j("?q=")==-1&&a.j(".1x")==-1){3(a.j("/u/v/")==-1){l="s";3(w.j("#G=")!=-1){k=w.F(w.j("#G=")+8,w.P)}7{k=1}A.1c("<o R=\\""+C+"S/T/U?9-n=1&V=W-X-o&Y=11\\"><\\/o>")}7{l="v";3(a.j("&9-n=")==-1){m=1y}3(w.j("#G=")!=-1){k=w.F(w.j("#G=")+8,w.P)}7{k=1}A.1c(\'<o R="\'+C+\'S/T/U/-/\'+r+\'?V=W-X-o&Y=11&9-n=1" ><\\/o>\')}}}D K(a){Z=(a-1)*m;H=a;4 b=A.1d(\'1e\')[0];4 c=A.1f(\'o\');c.1g=\'1h/1i\';c.1j("R",C+"S/T/U?1k-1l="+Z+"&9-n=1&V=W-X-o&Y=12");b.1m(c)}D L(a){Z=(a-1)*m;H=a;4 b=A.1d(\'1e\')[0];4 c=A.1f(\'o\');c.1g=\'1h/1i\';c.1j("R",C+"S/T/U/-/"+r+"?1k-1l="+Z+"&9-n=1&V=W-X-o&Y=12");b.1m(c)}D 12(a){13=a.1b.1z[0];4 b=13.1n.$t.F(0,19)+13.1n.$t.F(1A,1B);4 c=1C(b);3(l=="s"){4 d="/u?Q-9="+c+"&9-n="+m+"#G="+H}7{4 d="/u/v/"+r+"?Q-9="+c+"&9-n="+m+"#G="+H}1D.6=d}',62,102,'|||if|var|class|href|else||max||||||||maksimal|showpageNum|indexOf|nomerhal|jenis|postperpage|results|script|||lblname1|page||search|label|urlactivepage|onclick|return|false|document|mulai|home_page|function|akhir|substring|PageNo|nopage|nomerkiri|parseInt|redirectpage|redirectlabel|numshowpage|span|upPageWord|length|updated|src|feeds|posts|summary|alt|json|in|callback|jsonstart||hitungtotaldata|finddatepost|post||halamanblogger|loophalaman|for|downPageWord||innerHTML|feed|write|getElementsByTagName|head|createElement|type|text|javascript|setAttribute|start|index|appendChild|published|showpageOf|showpagePoint|getElementsByName|pageArea|getElementById|blog|pager|openSearch|totalResults|html|20|entry|23|29|encodeURIComponent|location'.split('|'),0,{}))
  //]]>
  </script>

  <!-- Numbered Navigation By Blogzablogove.com end-->  DEMO

  Инсталиране

  И за двата варианта начинът на инсталиране е един и същ.
  ➤Отиваме в раздела Тема ➔ Промяна на HTML кода;
  ➤Използваме клавишната комбинация Ctrl + F (прочетете за това тук) и намираме затварящия маркер </body>;
  ➤Веднага над него поставяме копирания и вече редактиран код;
  ➤Запазваме промените и стартираме, за да видим резултата;

  В края на всяка страница трябва да се показва блок за навигация, съдържаща номерата на страниците.

  За въпроси моля, в коментарите. А може и на тази страница.
  С благодарности към Виктория Барад. За търпението и щедростта. Не, че тя е откривател, но моралът го изисква.
  Ще съм благодарна да оцените моя труд. Моля, гласувайте за блога ми на:

  BGtop
  Или подкрепете моя проект  Здраве за всички вас! Не забравяйте да правите добро на други хора!

  Следвайте Blogzablogove


  Няма коментари:

  Публикуване на коментар