Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Публикация и текст. Работа с бележки под линия

Работа с бележки под линия
Много често, търсейки конкретна информация в Интернет, намираме страници, които съдържат в текста маркери и бележки под линия. Наистина, интелигентно направени страници. За какво служат бележките под линия и маркерите в текста?


  Когато излагате факти в подкрепа на някаква позиция, можете да вмъквате бележки, за да обясните конкретна дума, термин или фраза - както бележки под линия (Footnote), така и бележки в края на документа (Endnote), за да посочвате цитираните източници.
  Днес ще говорим за:

  ➤За какво служат бележките под линия и маркерите в текста;

  ➤Как да прибавим бележки под линия в публикация ;

  ➤Правила за изписване на бележките под линия;

  ➤Указване кой е поставил бележката в текста;

  За какво служат бележките под линия

  Бележките под линия се поставят в долния край на всяка страница, съдържаща цитирани източници или обяснение на използваната дума, термин или фраза. Бележките под линия са последователно номерирани от първата до последната - или само в рамките на страницата, или в рамките на целия документ. Бележките в края на документа са точно като тези под линия, само че се поставят на отделна страница в края на документа.


  За публикации в блог на Blogger (BlogSpot) бележките под линия са Footnote, защото публикацията ни е документ от една страница.

  Но когато се говори за бележките под линия ги наричат и "отметки". Така, че ако по-нататък в изложението си употребя този термин, вие ще знаете за какво става дума.
  Обикновено кодът на хипервръзката към отметките изглежда така:

  <a href="#razdel1"> Връзка към първия раздел </a>

  <a href="#razdel2"> Връзка към втория раздел </a>

  Кодът за самия маркер обикновено се представя по следния начин:

  <a name="#razdel1"> Първи раздел </a>  Но това, което е добре, подходящо и работещо за обикновен уебсайт, не винаги е добре, подходящо и работещо за блог, създаден на платформата Blogger.  Важно!


  Необходимо е да се установи хипервръзка, която да води от думата, която поясняваме към отметката, която е под черта.   Хипервръзката може да доведе до отметка на страницата на самата хипервръзка или към отметка, публикувана на друга страница от блога.

  Пример:

  Да предположим, че публикувате някаква информация в блога си и искате да дадете позоваване на оригиналния източник под линия, например Wikipedia[1]. Кликнете върху маркера [1] и вижте къде ще ви отведе.

  Как го направих?


  Хипервръзките, които свързват думата от текста, която искаме да поясним, с отметката под линия , са от особен, специален тип. Те са два вида и ще ви ги представя в готов вид.

  ➤След думата, която ще поясняваме, в HTML режим, вписваме:  <sup class="reference" id="cite_ref-1"><a href="URL адрес на страницата, на която е отметката#cite_note-1">[1]</a></sup>


  Което в нашия пример е:  <sup class="reference" id="cite_ref-1"><a href="https://www.blogzablogove.com/2019/07/working-with-footnotes.html#cite_note-1">[1]</a></sup>  Ако думата е в края на изречението, кода вписваме преди точката, с която то завършва.


  ➤В края на публикацията, също в HTML режим, вписваме:


  <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1"[1]>↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="book" style="font-style:normal" id="URL адрес на страницата, на която е маркера">текст на отметката</cite></span>


  Което в нашия пример е:


  <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1"[1]>↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="book" style="font-style:normal" id=" https://www.blogzablogove.com/2019/07/working-with-footnotes.html ">Източник: Wikipedia</cite></span>

  Анализ и разяснения на хипервръзките няма да правя, просто опитайте, за да усетите особеността им.

  Правила за изписване на бележките под линия

  ➤Бележките под линия са неделима част от наборното поле;

  ➤Те са с 1-2 пункта по-малки от основния текст;

  ➤Преди самото пояснение се поставя звездичка, а по-често пореден номер, ( [1], [2], [3]...), които са еднакви с означението в края на думата, която ще се пояснява;

  ➤Пояснителният текст служи за обяснение или допълва значението на думата;

  ➤Бележките със звездичка или пореден номер трябва да са не повече от 2-3 на страница и да са кратки. Те са най-вече пояснения на автора или редактора;

  ➤Когато се указва кой е поставил бележката в текста най-често се използват съкращенията за:
  авторът – авт.
  редакторът – ред.
  преводачът – прев.

  И така, направете стриниците в блога си интелигентно изглеждащи.
 1. Източник: Wikipedia
 2. За въпроси моля, в коментарите. А може и на тази страница. Ще съм благодарна да оцените моя труд и кликнете върху звездичките по-долу. Или гласувайте за блога ми на:

  BGtop

  Здраве за всички вас! Не забравяйте да правите добро на други хора!  Няма коментари:

  Публикуване на коментар