Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Притурки. Топ коментатори с аватари за Blogger

Топ коментатори с аватари за Blogger
Здравейте всички! В предишна статия ви писах, че една от следващите ми публикации също ще бъде тематична, така че днес предлагам да разгледаме притурката "Топ коментатори" за Blogger. Ще говорим за ползата от тази притурка както за автора на блога, така и за редовни му читатели и гости. И за това как да инсталирате такава притурка на вашия блог.  Колко полезна е притурката "Топ коментатори"

  Сега нека да поговорим за предимствата на тази притурка за всяка една от страните.

  За гости и редовни читатели

  Да предположим, че редовно посещавате някой блог, на който е инсталирана притурка "Топ коментатори" и оставяте вашите коментари. Ако активно общувате, след известно време вашият никнейм или име най-вероятно ще се появи в тази Топ.
  В резултат на това гостите на този блог ще ви забележат и най-вероятно ще искат да видят какво публикувате във вашия сайт или блог. Това означава, че ще получите допълнителни посетители. И сега си представете, че сайтът или блогът, в който се попаднали в Топ-а е с висока посещаемост ...
  В допълнение, в мрежата могат да се намерят блогове, чиито автори организират състезания, и като попаднете в TOP, можете да получите и награда.

  За собственика на блога

  Както виждате, за гостите и редовните читатели на вашия блог има определени предимства. Но каква е ползата за вас от притурката "Топ коментатори", ако я инсталирате в блога си, намиращ се в Blogger или друга платформа?
  Всъщност има един огромен плюс. С помощта на тази притурка вие привличате читателите да в коментират в блога ви, а желаещите да получат допълнително посетители, идващи от вашия блог винаги има.

  Инсталиране на притурката "Топ коментатори" за Blogger

  Можете да видите как изглежда това приспособление на този скриншот.  Така че, сега ще ви кажа как да го добавите към вашия блог. Това се прави много просто:

  ➤В контролния панел отидете в секцията Оформление;

  ➤В страничната лента (отдясно или отляво) кликнете върху връзката "Добавяне на притурка";

  ➤Изберете притурката "HTML / JavaScript";

  ➤Копирайте и поставете кода, показан по-долу;

  ➤Запазете промените, като кликнете върху съответните бутони;


  А ето и кодa:

  <style type="text/css"> 
  .top-commentators {
  margin: 3px 0;
  }
  .avatar-top-commentators {
  vertical-align:middle;
  border-radius: 30px;
  }
  .top-commentators .commenter-link-name {
  padding-left:20px;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var maxTopCommenters = 5;
  var minComments = 1;
  var numDays = 0;
  var excludeMe = true;
  var excludeUsers = ["Anonymous", "Пепа Табакова"];
  var maxUserNameLength = 42;
  //
  var txtTopLine = '<b>[#].</b> [image] [user] ([count])';
  var txtNoTopCommenters = 'No top commentators at this time.';
  var txtAnonymous = '';
  //
  var sizeAvatar = 33;
  var cropAvatar = true;
  //
  var urlNoAvatar = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwauukmJbyDnpgYhHYSh-YS0BouHs6J1Qkb7zsoiAsaIRBTnyb5-mCrpjUOoZvAp_Y0t0tXnQ8IvPc3wUqQoIyvKhLW_r6EpOQE8zkxwMak-GOd32yxGd1t7y8cMp01qYTI9l9kU9hgkTj/s1600/avatar_blue_m_96.png" + sizeAvatar;
  var urlAnoAvatar = 'https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9Eas_tQtMqFeondIu49TSKSc-zsVE8R4TA0HG2RxxMErh8nLa_TKr4bvWUzJgjcCgG-huGdYazRBdEoPF6CtK3Yv3xL2zY_upcur0qC6p_Moal5PCLih6iCmTBnDJEU7bsesSqkWfq1MH/s1600/avatar1.png' + sizeAvatar;
  var urlMyProfile = '';
  var urlMyAvatar = '';
  if(!Array.indexOf) {
  Array.prototype.indexOf=function(obj) {
  for(var i=0;i<this.length;i++) if(this[i]==obj) return i;
  return -1;
  }}
  function replaceTopCmtVars(text, item, position)
  {
  if(!item || !item.author) return text;
  var author = item.author;
  var authorUri = "";
  if(author.uri && author.uri.$t != "")
  authorUri = author.uri.$t;
  var avaimg = urlAnoAvatar;
  var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
  if(author.gd$image && author.gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.
  length) == bloggerprofile)
  avaimg = author.gd$image.src;
  else {
  var parseurl = document.createElement('a');
  if(authorUri != "") {
  parseurl.href = authorUri;
  avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
  }
  }
  if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
  avaimg = urlMyAvatar;
  if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "")
  avaimg = urlNoAvatar;
  var newsize="s"+sizeAvatar;
  avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+-c\//, "/"+newsize+"-c/");
  if(cropAvatar) newsize+="-c";
  avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//, "/"+newsize+"/");
  var authorName = author.name.$t;
  if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
  authorName = txtAnonymous;
  var imgcode = '<img class="avatar-top-commentators" height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
  if(authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
  if(maxUserNameLength > 3 && authorName.length > maxUserNameLength)
  authorName = authorName.substr(0, maxUserNameLength-3) + "...";
  var authorcode = authorName;
  if(authorUri!="") authorcode = '<a class="commenter-link-name" href="'+authorUri+'">'+authorcode+'</a>';
  text = text.replace('[user]', authorcode);
  text = text.replace('[image]', imgcode);
  text = text.replace('[#]', position);
  text = text.replace('[count]', item.count);
  return text;
  }
  var topcommenters = {};
  var ndxbase = 1;
  function showTopCommenters(json) {
  var one_day=1000*60*60*24;
  var today = new Date();
  if(urlMyProfile == "") {
  var elements = document.getElementsByTagName("*");
  var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
  for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
  if(expr.test(elements[i].className)) {
  urlMyProfile = elements[i].href;
  break;
  }
  }
  if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length) for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
  var entry = json.feed.entry[i];
  if(numDays > 0) {
  var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g);
  var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);

  var days = Math.ceil((today.getTime()-cmtDate.getTime())/(one_day));
  if(days > numDays) break;
  }
  var authorUri = "";
  if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
  authorUri = entry.author[0].uri.$t;
  if(excludeMe && authorUri != "" && authorUri == urlMyProfile)
  continue;
  var authorName = entry.author[0].name.$t;
  if(excludeUsers.indexOf(authorName) != -1)
  continue;
  var hash=entry.author[0].name.$t + "-" + authorUri;
  if(topcommenters[hash])
  topcommenters[hash].count++;
  else {
  var commenter = new Object();
  commenter.author = entry.author[0];
  commenter.count = 1;
  topcommenters[hash] = commenter;
  }
  }
  if(json && json.feed && json.feed.entry && json.feed.entry.length && json.feed.entry.length == 200) {
  ndxbase += 200;
  document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&start-index='+ndxbase+'&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');
  return;
  }
  // convert object to array of tuples
  var tuplear = [];
  for(var key in topcommenters) tuplear.push([key, topcommenters[key]]);
  tuplear.sort(function(a, b) {
  if(b[1].count-a[1].count)
  return b[1].count-a[1].count;
  return (a[1].author.name.$t.toLowerCase() < b[1].author.name.$t.toLowerCase()) ? -1 : 1;
  });
  var realcount = 0;
  for(var i = 0; i < maxTopCommenters && i < tuplear.length ; i++) {
  var item = tuplear[i][1];
  if(item.count < minComments)
  break;
  document.write('<di'+'v class="top-commentators">');
  document.write(replaceTopCmtVars(txtTopLine, item, realcount+1));
  document.write('</d'+'iv>');
  realcount++;
  }
  if(!realcount)
  document.write(txtNoTopCommenters);
  }
  document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></'+'script>');

  </script>  Нактройки на кода


  В кода червената маркировка показва какво можете да промените по ваше желание:

  ◾Отстъп на името и фамилията от аватара;

  ◾Броя на показваните коментатори;

  ◾Въведете вашето първо и фамилно име, за да избегнете участието в Топ-а;

  ◾Максималният брой знаци в некнейма;

  ◾Размер на аватара;

  Лесно е да инсталирате приспособлението "Tоп коментатори" за Blogger.

  И ще завърша тази моя публикация, преди да се срещнем в следващата, където ще пиша отново за притурките в блога.

  Доскоро, успех на всички ни и коментирайте.

  Здраве за всички вас! Не забравяйте да правите добро на други хора!

  Ще съм благодарна да оцените моя труд и кликнете върху звездичките по-долу. Или гласувайте за блога на:

  BGtop


  Няма коментари:

  Публикуване на коментар