Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Притурки. Последни коментари с аватари, hover ефект и превъртане

Притурки. „Последни коментари“
Поздрави за вас, мои читателите и гости на блога. Тази публикация съдържа информация за две различни притурки "Последните коментари". Дълго време се канех да напиша тази публикация, събирах информация за още и различни притурки, с които да разнообразим последните комантари в блоговете си.

  За значението на тази притурка вече ви споменах. Инсталирах събраните кодове на притурката в тестовите си блогове, бях инсталирала пет, а не две, но мина време и три от кодовете спряха да работят. Два от тях изненадващо все още са действащи и аз бързам да ги споделя с вас.

  Притурка „Последни коментари“ с аватари и превъртане

  Кодът е:

  <div align="center"> <div style="height: 250px; overflow-y: auto;"><style type="text/css">
  ul.md_recent_comments{list-style:none;margin:0;padding:0;}
  .md_recent_comments li{background:none !important;margin:0 0 6px !important;padding:0 0 6px 0 !important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;}
  .md_recent_comments li .avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px #ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden;}
  .avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;}
  .md_recent_comments li img{padding:0px;position:relative;overflow:hidden;display:block;}
  .md_recent_comments li span{margin-top:4px;color: #666;display: block;font-size: 16px;font-style: line-height: 1.4;}
  </style>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  // Recent Comments Settings
  var
  numComments       = 10,
  showAvatar = true,
  avatarSize    = 35,
  roundAvatar = true,
  characters    = 80,
  showMorelink         = true,
  moreLinktext = "повече",
  defaultAvatar         = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
  hideCredits   = true;
  //]]>
  </script>
  <script type="text/javascript" src="http://makingdifferent.github.com/blogger-widgets/md-recent-comments-gravatar.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="https://www.blogzablogove.com/feeds/comments/default?alt=json&callback=md_recent_comments&max-results=50"></script><br /></div></div>


  Притурка „Последни коментари“ с аватари, hover ефект и превъртане

  Кодът е:

  <div align="center"><div style="height: 250px; overflow-y: auto;">
  <style type="text/css">
  .rc{padding-left:24px; padding-top: 6px;}
  .rc a:hover {color: #F3903E;text-decoration: none;}
  .rc-ico{margin-left:-20px;margin-top:4px;float:left; margin-right:3px}
  .rc-ico img {margin-top: -2px;margin-right:5px; border: 2px solid #fff;-webkit-border-radius: 100px;-moz-border-radius: 100px;border-radius: 100px;-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);-moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);
  -webkit-transition: all 1s ease-in-out;
  -moz-transition: all 1s ease-in-out;
  -o-transition: all 1s ease-in-out;
  -ms-transition: all 1s ease-in-out; }
  .rc-ico img:hover {-webkit-transform: rotate(360deg);
  -moz-transform: rotate(360deg);
  -o-transform: rotate(360deg);
  -ms-transform: rotate(360deg);}
  .rc-header{font-size: 16px;}
  .rc-header a{}
  .rc-body{font-style: italic; font-size:16px;padding: 0px 4px 1px 10px;border: 1px solid transparent;}
  .rc-footer{font-size:16px; float: right;}
  #rcw-cr {font-family: Arial,Tahoma;font-size:16px;padding-top:7px;display:block;}
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var numRecentComments = 15;
  var maxCommentChars = 67;
  var trueAvatars = true;
  var urlMyAvatar = '';
  var urlMyProfile = '';
  var cropAvatar = true;
  var sizeAvatar = 40;
  var urlNoAvatar = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuyAkGi7EYL1VM87-F7m-jpwyJv8xzeKgWBdIxlp1sqJtZ2o6sDC4fbvxs0FBoNrkU2CNW0534cszq79jt6V9nT9KV3WWgx-PDSGAvJp-WWgoR1f6DIB7vs0PEP__-LPkclqyR8otZFsxT/"+sizeAvatar+"/anonymous-Icon.jpg";
  var urlAnoAvatar = 'http://www.gravatar.com/avatar/00000000000000000000000000000000?d=mm&s=' + sizeAvatar;
  var txtMore = '';
  var txtWrote = 'commented:';
  var txtAnonymous = '';
  var maxResultsComments = "";
  var numPerPost = 2;
  var maxPostTitleChars = 40;
  var getTitles = true;
  var maxResultsPosts = "";
  var txtTooltip = '[user] on &quot;[title]&quot; - [date MM-dd-yyyy hh:mm]';
  var urlToTitle = {};
  function replaceVars(text, user, title, date) {
  text = text.replace('[user]', user);
  text = text.replace('[date]', date.toLocaleDateString());
  text = text.replace('[datetime]', date.toLocaleString());
  text = text.replace('[time]', date.toLocaleTimeString());
  text = text.replace('[title]', title.replace(/\"/g,'&quot;'));
  var i = text.indexOf("[date ");
  if(i > -1) {
  var format = /\[date\s+(.+?)\]/.exec(text)[1];
  if(format != '') {
  var txtDate = format.replace(/yyyy/i, date.getFullYear());
  txtDate = txtDate.replace(/yy/i, date.getFullYear().toString().slice(-2));
  txtDate = txtDate.replace("MM", String("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2));
  txtDate = txtDate.replace("mm", String("0"+date.getMinutes()).slice(-2));
  txtDate = txtDate.replace("ss", String("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
  txtDate = txtDate.replace("dd", String("0"+date.getDate()).slice(-2));
  //or: txtDate = txtDate.replace("dd", date.getDate());
  txtDate = txtDate.replace("hh", String("0"+date.getHours()).slice(-2));
  //or: txtDate = txtDate.replace("hh", date.getHours());
  text = text.replace(/\[date\s+(.+?)\]/, txtDate)
  }
  }
  return text;
  }
  if(urlMyProfile == "") {
  var elements = document.getElementsByTagName("*");
  var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
  for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
  if(expr.test(elements[i].className)) {
  urlMyProfile = elements[i].href;
  break;
  }
  }
  function getPostUrlsForComments(json) {
  for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
  var entry = json.feed.entry[i];
  for (var k = 0; k < entry.link.length; k++ ) {
  if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
  href = entry.link[k].href;
  break;
  }
  }
  urlToTitle[href] = entry.title.$t;
  }
  }
  function showRecentComments(json) {
  var postHandled = {};
  var j = 0;
  if(numPerPost) {
  while(numPerPost < numRecentComments) {
  for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
  var entry = json.feed.entry[i]; if(entry.author[0].name.$t=="Blogger User") continue;
  if(entry["thr$in-reply-to"]) {
  if(!postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href])
  postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] = 1;
  else
  postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href]++;
  if(postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] <= numPerPost)
  j++;
  }
  }
  if(j >= numRecentComments)
  break;
  numPerPost++;
  j = 0;
  postHandled = {};
  }
  if(numRecentComments == numPerPost)
  numPerPost = 0;
  }
  postHandled = {};
  j = 0;
  for(var i = 0 ; j < numRecentComments && i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
  var entry = json.feed.entry[i]; if(entry.author[0].name.$t=="Blogger User") continue;
  if(numPerPost && postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] && postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] >= numPerPost)
  continue;
  if(entry["thr$in-reply-to"]) {
  if(!postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href])
  postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] = 1;
  else
  postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href]++;
  j++;
  var href='';
  for (var k = 0; k < entry.link.length; k++ ) {
  if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
  href = entry.link[k].href;
  break;
  }
  }
  if(href=='') {j--; continue; }
  var hrefPost = href.split("?")[0];
  var comment = "";
  if("content" in entry) comment = entry.content.$t;
  else comment = entry.summary.$t;
  comment = comment.replace(/<br[^>]*>/ig, " ");
  comment = comment.replace(/<\S[^>]*>/g, "");
  var postTitle="-";
  if(urlToTitle[hrefPost]) postTitle=urlToTitle[hrefPost];
  else {
  if(hrefPost.match(/\/([^/]*)\.html/)) postTitle = hrefPost.match(/\/([^/]*)\.html/)[1].replace(/_\d{2}$/, "");
  postTitle = postTitle.replace(/-/g," ");
  postTitle = postTitle[0].toUpperCase() + postTitle.slice(1);
  }
  if(maxPostTitleChars && postTitle.length > maxPostTitleChars) {
  postTitle = postTitle.substring(0, maxPostTitleChars);
  var indexBreak = postTitle.lastIndexOf(" ");
  postTitle = postTitle.substring(0, indexBreak) + "...";
  }


  var authorName = entry.author[0].name.$t;
  var authorUri = "";
  if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
  authorUri = entry.author[0].uri.$t;
  var avaimg = urlAnoAvatar;
  var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
  if(trueAvatars && entry.author[0].gd$image && entry.author[0].gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile)
  avaimg = entry.author[0].gd$image.src;
  else {
  var parseurl = document.createElement('a');
  if(authorUri != "") {
  parseurl.href = authorUri;
  avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
  }
  }
  if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
  avaimg = urlMyAvatar;
  if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "")
  avaimg = urlNoAvatar;
  var newsize="s"+sizeAvatar;
  avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+-c\//, "/"+newsize+"-c/");
  if(cropAvatar) newsize+="-c";
  avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//, "/"+newsize+"/");
  if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
  authorName = txtAnonymous;
  var imgcode = '<img height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
  if (authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
  var clsAdmin = "";
  if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile)
  clsAdmin = " rc-admin";
  var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g); // assume ISO 8601
  var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);


  var txtHeader = txtWrote;
  if(txtWrote.indexOf('[')==-1)
  txtHeader = authorName + ' ' + txtWrote;
  else
  txtHeader = replaceVars(txtHeader, authorName, postTitle, cmtDate);


  var tooltip = replaceVars(txtTooltip, authorName, postTitle, cmtDate);
  if(!/#/.test(href)) href += "#comments";
  document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc'+clsAdmin+'">');
  document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-header'+clsAdmin+'"><div title="'+tooltip+'" class="rc-ico'+clsAdmin+'">'+imgcode+'</div><a title="'+tooltip+'" href="' + href + '">' + txtHeader + ' </a></div>');
  if(comment.length < maxCommentChars)
  document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-body'+clsAdmin+'">' + comment + '</div>');
  else {
  comment = comment.substring(0, maxCommentChars);
  var indexBreak = comment.lastIndexOf(" ");
  comment = comment.substring(0, indexBreak);
  document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-body'+clsAdmin+'">' + comment + '...</div>');
  if(txtMore != "") {
  var moretext = replaceVars(txtMore, authorName, postTitle, cmtDate);
  document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-footer'+clsAdmin+'"><a title="'+tooltip+'" href="' + href + '">' + moretext + '</a></div>');
  }
  }
  document.write('<div style="clear:both;"></div></div>');
  }
  }
  }
  if(getTitles)
  document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/posts/summary?redirect=false'+maxResultsPosts+'&alt=json-in-script&callback=getPostUrlsForComments"></'+'script>');
  document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false'+maxResultsComments+'&alt=json-in-script&callback=showRecentComments"></'+'script>');
  </script>

   </span><br /></div> 


  За настройките няма да ви подсещам, предполагам, че си спомняте как се правят от предишни мои публикации. Все пак, пишете, ако нещо ви затруднява.
  Една от следващите ми публикации също ще е тематична, ще разгледаме притурката "Топ коментатори" за Blogger.

  Успех и доскоро.

  Здраве за всички вас! Не забравяйте да правите добро на други хора!

  Ще съм благодарна да оцените моя труд и кликнете върху звездичките по-долу. Или гласувайте за блога на:

  BGtop


  Няма коментари:

  Публикуване на коментар