Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Социални бутони при копиране на текст

Социални бутони
Поздрави, приятели. Оригиналните бутони за споделяне ще се появят изведнъж, когато потребителят започне да копира текст от вашия блог. Не е нужно да обърквате това с copy- paste. По-скоро това е насочено към тези почтени и честни читатели, които копират с добри намерения нещо, което харесват и веднага ще могат да го споделят в социалните мрежи.
Малко, но хубаво и приятно. Изглежда доста оригинално и ненатрапчиво. В Blogger кодът се инсталира в притурката HTML / JavaScript на което и да е място в темата. Цветът на появяващите се бутони може да бъде персонализиран спрямо вашия дизайн. Предлагам да видите ефекта в този блог, като се опитате да копирате произволно избран от вас текст в тази  публикация от тестовия ми блог.


DEMO


И това е кодът.


<style type='text/css'>
/*<![CDATA[*/
@keyframes selectionSharerPopover-animation{0%{transform:matrix(.97,0,0,1,0,12);filter:alpha(opacity=0);opacity:0}
20%{transform:matrix(.99,0,0,1,0,2);filter:alpha(opacity=70);opacity:.7}
40%{transform:matrix(1,0,0,1,0,-1);filter:alpha(opacity=100);opacity:1}
100%,70%{transform:matrix(1,0,0,1,0,0);filter:alpha(opacity=100);opacity:1}
}
#selectionSharerPopover{display:none;position:absolute;top:-100px;left:-100px;z-index:1010}
#selectionSharerPopover:after{content:'';display:block;position:absolute;bottom:-3px;
left:50%;margin-left:-4px;width:8px;height:8px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);background:#2288bb;box-shadow:
0 0 2px #262625}
#selectionSharerPopover.anim{transition:top 75ms ease-out;animation:selectionSharerPopover-animation 180ms forwards linear;-webkit-animation:selectionSharerPopover-animation 180ms forwards linear}
#selectionSharerPopover-inner{position:relative;overflow:hidden;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;border:1px solid;border-color:#262625 #1c1c1b #121211;box-shadow:0 1px 3px -1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 1px rgba(255,255,255,.07),inset 0 0 2px rgba(255,255,255,.15);background-image:linear-gradient(to bottom,rgba(49,49,47,.97),#2
288bb);background-repeat:repeat-x}
#selectionSharerPopover .selectionSharerPopover-clip{position:absolute;bottom:-11px;display:block;left:50%;clip:rect(12px 24px 24px 0);margin-left:-12px;width:24px;height:24px;line-height:24px}
#selectionSharerPopover .selectionSharerPopover-arrow{display:block;width:20px;height:20px;-webkit-transform:rotate(45deg) scale(.5);transform:rotate(45deg) scale(.5);background-color:#454543;border:2px 
solid #121211;box-sizing:content-box}
.selectionSharer ul{padding:0;display:inline}
.selectionSharer ul li{float:left;list-style:none;background:0 0;margin:0}
.selectionSharer a.action,.selectionSharer a.action.googleplus{display:block;text-indent:-200px;margin:5px 7px;height:20px;border:none}
.selectionSharer a.action{width:20px}
.selectionSharer a.action.googleplus{width:32px}
.selectionSharer a:hover{color:#ccc}
.selectionSharer a.tweet{background:url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3
csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='171' height='139'%3e%3cg transform='translate(-282.32053,-396.30734)'%3e%3cpath style='fill:white' d='m 453.82593,412.80619 c -6.3097,2.79897 -13.09189,4.68982 -20.20852,5.54049 7.26413,-4.35454 12.84406,-11.24992 15.47067,-19.46675 -6.79934,4.03295 -14.3293,6.96055 -22.34461,8.53841 -6.41775,-6.83879 -15.56243,-11.111 -25.68298,-11.111 -19.43159,0 -35.18696,15.75365 -35.18696,35.18525 0,2.75781 0.31128,5.44359 0.91155,8.01875 -29.24344,-1.46723 -55.16995,-15.47582 -72.52461,-36.76396 -3.02879,5.19662 -4.76443,11.24048 -4.76443,17.6891 0,12.20
777 6.21194,22.97747 15.65332,29.28716 -5.76773,-0.18265 -11.19331,-1.76565 -15.93716,-4.40083 -0.004,0.14663 -0.004,0.29412 -0.004,0.44248 0,17.04767 12.12889,31.26806 28.22555,34.50266 -2.95247,0.80436 -6.06101,1.23398 -9.26989,1.23398 -2.2673,0 -4.47114,-0.22124 -6.62011,-0.63114 4.47801,13.97857 17.47214,24.15143 32.86992,24.43441 -12.04227,9.43796 -27.21366,15.06335 -43.69965,15.06335 -2.84014,0 -5.64082,-0.16722 -8.39349,-0.49223 15.57186,9.98
421 34.06703,15.8094 53.93768,15.8094 64.72024,0 100.11301,-53.61524 100.11301,-100.11387 0,-1.52554 -0.0343,-3.04251 -0.10204,-4.55261 6.87394,-4.95995 12.83891,-11.15646 17.55618,-18.21305 z' /%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e") 2px 4px no-repeat;background-size:18px}
.selectionSharer a.facebook{background:url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3c
svg viewBox='0 0 33 33' width='25' height='25' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%3e%3cg%3e%3cpath style='fill:white' d='M 17.996,32L 12,32 L 12,16 l-4,0 l0-5.514 l 4-0.002l-0.006-3.248C 11.993,2.737, 13.213,0, 18.512,0l 4.412,0 l0,5.515 l-2.757,0 c-2.063,0-2.163,0.77-2.163,2.209l-0.008,2.76l 4.959,0 l-0.585,5.514L 18,16L 17.996,32z'%3e%3c/path%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e") 0 2px no-repeat;background-size:18px;display:none}
.selectionSharer a.googleplus{background:url(https://3.bp.blogspot.com/-cja0R5eTXHE/V_HuSDE4mpI/AAAAAAAAoEI/uXnTiMDwu4AmP4_shaADYdgtW6cGMm
qiQCLcB/s1600/1475490209_40-google-plus.png) 0 -5px no-repeat;background-size:32px;color:#fff}
#selectionSharerPopunder.fixed{transition:bottom .5s ease-in-out;width:100%;position:fixed;left:0;bottom:-50px}
.selectionSharer{transition:-webkit-transform .6s ease-in-out}
.selectionSharer.moveDown{-webkit-transform:translate3d(0,60px,0)}
#selectionSharerPopunder{position:absolute;left:0;width:100%;height:0;transition:
height .5s ease-in-out;background:#ccc;border:none;box-shadow:inset 0 10px 5px -10
px rgba(0,0,0,.5),inset 0 -10px 5px -10px rgba(0,0,0,.5);border-radius:0;overflow:hidden}
#selectionSharerPopunder.show{height:50px}
.selectionSharerPlaceholder{height:1em;margin-bottom:-2em;transition:height .5s ease-in-out}
.selectionSharerPlaceholder.show{height:50px!important}
#selectionSharerPopunder-inner ul{overflow:hidden;float:right;margin:0}
#selectionSharerPopunder-inner ul li{padding:5px;overflow:hidden}
#selectionSharerPopunder-inner label{color:#fff;font-weight:300;line-height:50px;margin:0 20px 0 10px}
#selectionSharerPopunder-inner a{width:30px;height:30px;background-size:30px}
#selectionSharerPopunder-inner a.tweet{background-position:0 2px}
/*]]>*/
</style>

<script>
//<![CDATA[
!function(e){var t=function(t){var o=this;t=t||{},"string"==typeof t&&(t={elements:t}),this.sel=null,this.textSelection="",this.htmlSelection="",this.url2share=
e('meta[property="og:url"]').attr("content")||e('meta[property="og:url"]').attr("value")||window.location.href,this.getSelectionText=function(e){var t="",n="";if(e=e||window.getSelection(),e.rangeCount){for(var i=document.createElement("div"),r=0,a=e.rangeCount;a>r;++r)i.appendChild(e.getRa
ngeAt(r).cloneContents());n=i.textContent,t=i.innerHTML}return o.textSelection=n,o.htmlSelection=t||n,n},this.selectionDirection=function(e){var t=e||window.getSelection(),o=document.createRange();if(!t.anchorNode)return 0;o.setStart(t.anchorNode,t.anchorOffset),o.setEnd(t.focusNode,t.focusOffset);var n=o.collapsed?"backward":"forward";return o.detach(),n},this.showPopunder=function
(){o.popunder=o.popunder||document.getElementById("selectionSharerPopunder");var e=window.getSelection(),t=o.getSelectionText(e);if(e.isCollapsed||t.length<10||!t.match(/ /))return o.hidePopunder();if(o.popunder.classList.contains("fixed"))return o.popunder.style.bottom=0,o.popunder.style.bottom;var n=e.getRangeAt(0),i=n.endContainer.parentNode;if(o.popunder.classList.contains("show")){if(Math.ceil(o.popunder.getBoundingClientRect().top)==Math.ceil(i.getBoundingClient
Rect().bottom))return;return o.hidePopunder(o.showPopunder)}if(i.nextElementSibling)o.pushSiblings(i);else{o.placeholder||(o.placeholder=document.createElement("div"),o.placeholder.className="selectionSharerPlaceholder");var r=window.getComputedStyle(i).marginBottom;o.placeholder.style.height=r,o.placeholder.style.marginBottom=-2*parseInt(r,10)+"px",i.parentNode.insertBefore(o.placeholder)}
var a=window.pageYOffset+i.getBoundingClientRect().bottom;o.popunder.style.top=Math.ceil(a)+"px",setTimeout(function(){o.placeholder&&o.placeholder.classList.add("show"),o.popunder.classList.add("show")},0)},this.pushSiblings=function(e){for(;e=e.nextElementSibling;)e.classList.add("selectionSharer"),e.classList.add("moveDown")},this.hidePopunder=function(e){if(e=e||function(){},"fixed"==o.popunder)return o.popunder.style.bottom="-50px",e();o.popunder.classList.remove("show"),o.placeholder&&o.placeholder.classList.remove("show");for(var t=document.getElementsByClassName("moveDown");el=t[0];)el.classList.remove("moveDown");setTimeout(function(){o.placeholder&&document.body.insertBefore(o.placeholder),e()},600)},this.show=function(e){setTimeout(function(){var t=window.getSelection(),n=o.getSelectionText(t);if(!t.isCollapsed&&n&&n.length>10&&n.match(/ /)){var i=t.getRangeAt(0),r=i.getBoundingClientRect().top-5,a=r+o.getPosition().y-o.$popover.height(),s=0;if(e)s=e.pageX;else{var l=t.anchorNode.parentNode;s+=l.offsetWidth/2;do s+=l.offsetLeft;while(l=l.offsetParent)}switch(o.selectionDirection(t)){case"forward":s-=o.$popover.width();break;case"backward":s+=o.$popover.width();break;default:return}o.$popover.removeClass("anim").css("top",a+10).css("left",s).show(),setTimeout(function(){o.$popover.addClass("anim").css("top",a)},0)}},10)},this.hide=function(){o.$popover.hide()},this.smart_truncate=function(e,t){if(!e||!e.length)return e;var o=e.length>t,n=o?e.substr(0,t-1):e;return n=o?n.substr(0,n.lastIndexOf(" ")):n,o?n+"...":n},this.getRelatedTwitterAccounts=function(){var t=[],o=e('meta[name="twitter:creator"]').attr("content")||e('meta[name="twitter:creator"]').attr("value");o&&t.push(o);for(var n=document.getElementsByTagName("a"),i=0,r=n.length;r>i;i++)if(n[i].attributes.href&&"string"==typeof n[i].attributes.href.value){var a=n[i].attributes.href.value.match(/^https?:\/\/twitter\.com\/([a-z0-9_]{1,20})/i);a&&a.length>1&&-1==["widgets","intent"].indexOf(a[1])&&t.push(a[1])}return t.length>0?t.join(","):""},this.shareTwitter=function(e){e.preventDefault();var t="“"+o.smart_truncate(o.textSelection.trim(),114)+"”",n="http://twitter.com/intent/tweet?text="+encodeURIComponent(t)+"&related="+o.relatedTwitterAccounts+"&url="+encodeURIComponent(window.location.href);o.viaTwitterAccount&&t.length<114-o.viaTwitterAccount.length&&(n+="&via="+o.viaTwitterAccount);var i=640,r=440,a=screen.width/2-i/2,s=screen.height/2-r/2-100;return window.open(n,"share_twitter","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+i+", height="+r+", top="+s+", left="+a),o.hide(),!1},this.shareFacebook=function(e){e.preventDefault();var t=o.htmlSelection.replace(/<p[^>]*>/gi,"\n").replace(/<\/p>|  /gi,"").trim(),n="https://www.facebook.com/sharer.php?u="+encodeURIComponent(o.url2share)+"&quote="+encodeURIComponent(t),i=640,r=440,a=screen.width/2-i/2,s=screen.height/2-r/2-100;window.open(n,"share_facebook","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+i+", height="+r+", top="+s+", left="+a)},this.shareGoogleplus=function(e){e.preventDefault();var t=(o.htmlSelection.replace(/<p[^>]*>/gi,"\n").replace(/<\/p>|  /gi,"").trim(),"https://plus.google.com/share?url="+encodeURIComponent(o.url2share)),n=640,i=440,r=screen.width/2-n/2,a=screen.height/2-i/2-100;window.open(t,"share_googleplus","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+n+", height="+i+", top="+a+", left="+r)},this.render=function(){var t='<div class="selectionSharer" id="selectionSharerPopover" style="position:absolute;">  <div id="selectionSharerPopover-inner">    <ul>      <li><a class="action tweet" href="" title="поделиться в Twitter" target="_blank">Tweet</a></li>      <li><a class="action facebook" href="" title="поделиться в Facebook" target="_blank">Facebook</a></li>      <li><a class="action googleplus" href="" title="поделиться в Google+" target="_blank">Google+</a></li>    </ul>  </div>  <div class="selectionSharerPopover-clip"><span class="selectionSharerPopover-arrow"></span></div></div>',n='<div id="selectionSharerPopunder" class="selectionSharer">  <div id="selectionSharerPopunder-inner">    <label>Share this selection</label>    <ul>      <li><a class="action tweet" href="" title="Share this selection on Twitter" target="_blank">Tweet</a></li>      <li><a class="action facebook" href="" title="Share this selection on Facebook" target="_blank">Facebook</a></li>      <li><a class="action googleplus" href="" title="Share this selection by email" target="_blank">Google+</a></li>    </ul>  </div></div>';o.$popover=e(t),o.$popover.find("a.tweet").click(o.shareTwitter),o.$popover.find("a.facebook").click(o.shareFacebook),o.$popover.find("a.googleplus").click(o.shareGoogleplus),e("body").append(o.$popover),o.$popunder=e(n),o.$popunder.find("a.tweet").click(o.shareTwitter),o.$popunder.find("a.facebook").click(o.shareFacebook),o.$popunder.find("a.googleplus").click(o.shareGoogleplus),e("body").append(o.$popunder),o.url2share&&e(".selectionSharer a.facebook").css("display","inline-block")},this.setElements=function(t){"string"==typeof t&&(t=e(t)),o.$elements=t instanceof e?t:e(t),o.$elements.mouseup(o.show).mousedown(o.hide).addClass("selectionShareable"),o.$elements.bind("touchstart",function(){o.isMobile=!0}),document.onselectionchange=o.selectionChanged},this.selectionChanged=function(e){o.isMobile&&(o.lastSelectionChanged&&clearTimeout(o.lastSelectionChanged),o.lastSelectionChanged=setTimeout(function(){o.showPopunder(e)},300))},this.getPosition=function(){var e=void 0!==window.pageXOffset,t="CSS1Compat"===(document.compatMode||""),o=e?window.pageXOffset:t?document.documentElement.scrollLeft:document.body.scrollLeft,n=e?window.pageYOffset:t?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop;return{x:o,y:n}},this.render(),t.elements&&this.setElements(t.elements)};e.fn.selectionSharer=function(){var e=new t;return e.setElements(this),this},"function"==typeof define?define(function(){return t.load=function(e,o,n){var i=new t;i.setElements("p"),n()},t}):window.SelectionSharer=t}(jQuery);
$('.post-body').selectionSharer();
//]]>
</script>


Променете на желан от вас цвят на две места в кода - оцветеното в червено #2288bb.

В CSS стиловете на кода има много настройки за външния вид на бутоните. Ако ви е трудно да ги разберете, пишете в коментарите. Много бих искала да ги инсталирам и в този блог, но тук те не работят, тъй като темата вече е пълна с най-различни скриптове.

Това е всичко.
Здраве за всички вас! Не забравяйте да правите добро на други хора!
Ще съм благодарна да оцените моя труд и гласувате за блога на:

BGtop


Следвайте Blogzablogove

2 коментара:

 1. Анонимен7:16

  Благодаря за статията. Но как да променя цвета?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, радвам се, че сте тук. Във връзка с вашия въпрос: Променете на желан от вас цвят на две места в кода - оцветеното в червено #2288bb заменете с ваше значение.

   Изтриване