Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Навигация. Да номерираме страниците в блога

Да номерираме страниците
Как да си номерираме страниците в блога? Скъпи приятели, читатели и гости. Днес представям на вашето внимание една притурка, виджета или джаджа, то е едно и също. Влизаме в Blogger ➔ оформление ➔ добавяне на притурки и избираме притурката HTML/Java Script. Е, точно в нея слагаме посочения по-долу код. Тествах тази притурка в демо блогове, скриптът работи. В своя блог я бях отстранила, защото имах много и предостатъчно притурки и скриптове, които, както е известно оказват силно влияние върху скоростта на зареждането на блога. После смених шаблона и върнах притурката отново. После пак я махнах, защото ми се стори, че не му подхожда. Така че, който се интересува от тази притурка, може да копира кода по-долу. Притурката трябва да бъде поставена точно под публикацията.


<style>.showpageArea a {
text-decoration:underline;
}
.showpageNum a {
border:1px solid #CCCCCC;
margin:0 3px;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpageNum a:hover {
background-color:#CCCCCC;
border:1px solid #CCCCCC;
}
.showpagePoint {
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
background:#CCCCCC none repeat scroll 0 0;
border:1px solid #CCCCCC;
color:#333333;
margin:0 3px;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpageOf {
margin:0 3px 0 0;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpage a {
border:1px solid #CCCCCC;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpage a:hover {
text-decoration:none;
}
.showpageNum a:link, .showpage a:link {
color:#333333;
text-decoration:none;
}</style><script type="text/javascript">
var home_page_url = location.href;
var pageCount=3;
var displayPageNum=16;
var upPageWord ='Назад';
var downPageWord ='Напред';
function showpageCount(json) {
var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';
for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);
var title = post.title.$t;
if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}
if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;
}
for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}
fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
if(p==0){
html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';

}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
}
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}
}
}

if(thisNum>1){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}

html = '<div class="showpageArea">
<span  class="showpageOf"> Страници ('+(postNum-1)+')</span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>
';

var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}

}

function showpageCount2(json) {

var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';
var thisUrl = home_page_url;

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);

var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;

}
}
itemCount++;
}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
if(p==0){
html = labelHtml+'1</a></span>';
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
}
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}
}
}

if(thisNum>1){
if(!isLablePage){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}else{
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}

html = '<div class="showpageArea">
<span  class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>
';

var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}

}

</script>
<script type="text/javascript">

var thisUrl = home_page_url;
if (thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){
if (thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"));
}else{
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"));
}
}

var home_page = "/";
if (thisUrl.indexOf("?q=")==-1){
if (thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){
document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ><\/script>')
}else{document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ><\/script>')
}
}

</script><style>.showpageArea a {
text-decoration:underline;
}
.showpageNum a {
border:1px solid #CCCCCC;
margin:0 3px;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpageNum a:hover {
background-color:#CCCCCC;
border:1px solid #CCCCCC;
}
.showpagePoint {
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
background:#CCCCCC none repeat scroll 0 0;
border:1px solid #CCCCCC;
color:#333333;
margin:0 3px;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpageOf {
margin:0 3px 0 0;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpage a {
border:1px solid #CCCCCC;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpage a:hover {
text-decoration:none;
}
.showpageNum a:link, .showpage a:link {
color:#333333;
text-decoration:none;
}</style><script type="text/javascript">
var home_page_url = location.href;
var pageCount=3;
var displayPageNum=16;
var upPageWord ='Назад';
var downPageWord ='Напред';
function showpageCount(json) {
var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';
for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);
var title = post.title.$t;
if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}
if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;
}
for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}
fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
if(p==0){
html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';

}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
}
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}
}
}

if(thisNum>1){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}

html = '<div class="showpageArea">
<span  class="showpageOf"> Страници ('+(postNum-1)+')</span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>
';

var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}

}

function showpageCount2(json) {

var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';
var thisUrl = home_page_url;

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);

var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;

}
}
itemCount++;
}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
if(p==0){
html = labelHtml+'1</a></span>';
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
}
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}
}
}

if(thisNum>1){
if(!isLablePage){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}else{
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}

html = '<div class="showpageArea">
<span  class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>
';

var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}

}

</script>
<script type="text/javascript">

var thisUrl = home_page_url;
if (thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){
if (thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"));
}else{
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"));
}
}

var home_page = "/";
if (thisUrl.indexOf("?q=")==-1){
if (thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){
document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ><\/script>')
}else{document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ><\/script>')
}
}
</script>


Сега малко да настроим притурката.

var pageCount=3  трябва да съответства на броя на публикациите на главната страница.

var displayPageNum=16 е броя на страниците в притурката;

Цветът и формата на рамката може да измените и оформите в унисон с дизайна на своите блогове.
За днес това е всичко, надявам се, че на някои от вас тази информация ще бъде полезна. Ако смятате, че нещо съм пропуснала и не ви е станало ясно, пишете в коментарите.

Здраве за всички вас! Не забравяйте да правите добро на други хора!

Ще съм благодарна да оцените моя труд и гласувате за блога на:

BGtop

Няма коментари:

Публикуване на коментар