Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Вариант на автоматизирана притурка Последни публикации

автоматизирана притурка Последни публикации
Здравейте, всички. Ще ви запозная с вариант на притурка "Последни публикации". Тя е под формата на стикер с динамично показване на новите ви постове. Автоматично разпознава емисията за новини и показва заглавията на последните публикации във вашия блог.
Стикерът е достоен за внимание и лесен за инсталиране. Има бутони, за да спрете превъртащата се линия, да преминете към следващата или предишната публикация.
Единственото уточнение е, че тя работи от новинарската лента на Feedburner само на блога, на който е инсталирана. Погледнете я в един от моите блогове над публикациите.


Кодът практически може да бъде копиран, без да се променя нищо в него. Освен ако не искате да промените цвета на фона на заглавието на притурката, за да е в унисон с цветовата гама на блога ви, и броя на показваните хипервръзки. Аз ги маркирах в цвят.

Кодът е:


<style>#spicenewsticker.loading{display:none}
.left .news-ticker-controls,.left .ticker-content,.left .BloggerSpice-ticker-title,.left .ticker{float:left}
.right .news-ticker-controls,.right .ticker-content,.right .BloggerSpice-ticker-title,.right .ticker{float:right}
.ticker-wrapper.has-js{font-family:'Helvetica',Arial,sans-serif;width:80%;height:28px;overflow:hidden;border:1px solid #f1f1f1;margin:10px 50px 0;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;float:none;color:#252525;position:relative}
.ticker{position:relative;overflow:hidden;width:100%}
.ticker a{color:#333}
.BloggerSpice-ticker-title{font-size:12px;text-transform:uppercase;background-color:#677E52;padding:0 10px;color:#FFFFFF;font-weight:bold}
.BloggerSpice-ticker-title:before{font-family:FontAwesome;content:"\f0e7";color:#FFF;margin-right:5px}
.ticker-content{text-transform:uppercase;margin:0;position:absolute;font-weight:bold;overflow:hidden;white-space:nowrap;line-height:26px;padding:0 10px;font-size:12px}
.ticker-content .date{padding:0 5px 0 0;border-right:1px dotted #252525}
.rabbi-ticker-swipe{position:absolute;top:0;background-color:#FFFFFF;color:#252525;display:block;width:100%;height:28px}
.rabbi-ticker-swipe span{margin-left:1px;background-color:#FFFFFF;color:#252525;height:28px;width:7px;display:block}
.news-ticker-controls{padding:0;margin:0;list-style-type:none;position:absolute;right:5px;top:0}
.news-ticker-controls li{padding:0;margin-left:5px;float:left;cursor:pointer;height:16px;width:16px;display:block}
.news-ticker-controls li{font-family:FontAwesome;color:#666666;position:relative}
.news-ticker-controls li.hover{color:#252525}
.news-ticker-controls li.down{color:#252525}
.news-ticker-controls li:before{top:0;left:0;line-height:20px}
.news-ticker-controls li.bs-play-pause:before{content:"\f04b"}
.news-ticker-controls li.bs-play-pause.paused:before{content:"\f060"}
.news-ticker-controls li.bs-prev:before{content:"\f04a"}
.news-ticker-controls li.bs-next:before{content:"\f04e"}
.js-hidden{display:none}</style>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

(function(a){a.fn.ticker=function(c){var e=a.extend({},a.fn.ticker.defaults,c);if(a(this).length==0){if(window.console&&window.console.log){window.console.log("Element does not exist in DOM!")}else{alert("Element does not exist in DOM!")}return false}var b="#"+a(this).attr("id");var d=a(this).get(0).tagName;return this.each(function(){var g=o();var i={position:0,time:0,distance:0,newsArr:{},play:true,paused:false,contentLoaded:false,dom:{contentID:"#ticker-content-"+g,titleID:"#BloggerSpice-ticker-title-"+g,titleElem:"#BloggerSpice-ticker-title-"+g+" SPAN",tickerID:"#ticker-"+g,wrapperID:"#ticker-wrapper-"+g,revealID:"#rabbi-ticker-swipe-"+g,revealElem:"#rabbi-ticker-swipe-"+g+" SPAN",controlsID:"#news-ticker-controls-"+g,prevID:"#prev-"+g,nextID:"#next-"+g,playPauseID:"#play-pause-"+g}};if(d!="UL"&&d!="OL"&&e.htmlFeed===true){q("Cannot use <"+d.toLowerCase()+"> type of element for this plugin - must of type <ul> or <ol>");return false}e.direction=="rtl"?e.direction="right":e.direction="left";f();function l(u){var t=0,s;for(s in u){if(u.hasOwnProperty(s)){t++}}return t}function o(){var s=new Date;return s.getTime()}function q(s){if(e.debugMode){if(window.console&&window.console.log){window.console.log(s)}else{alert(s)}}}function f(){m();a(b).wrap('<div id="'+i.dom.wrapperID.replace("#","")+'"></div>');a(i.dom.wrapperID).children().remove();a(i.dom.wrapperID).append('<div id="'+i.dom.tickerID.replace("#","")+'" class="ticker"><div id="'+i.dom.titleID.replace("#","")+'" class="BloggerSpice-ticker-title"><span><!-- --></span></div><p id="'+i.dom.contentID.replace("#","")+'" class="ticker-content"></p><div id="'+i.dom.revealID.replace("#","")+'" class="rabbi-ticker-swipe"><span><!-- --></span></div></div>');a(i.dom.wrapperID).removeClass("no-js").addClass("ticker-wrapper has-js "+e.direction);a(i.dom.tickerElem+","+i.dom.contentID).hide();if(e.controls){a(i.dom.controlsID).live("click mouseover mousedown mouseout mouseup",function(t){var s=t.target.id;if(t.type=="click"){switch(s){case i.dom.prevID.replace("#",""):i.paused=true;a(i.dom.playPauseID).addClass("paused");n("prev");break;case i.dom.nextID.replace("#",""):i.paused=true;a(i.dom.playPauseID).addClass("paused");n("next");break;case i.dom.playPauseID.replace("#",""):if(i.play==true){i.paused=true;a(i.dom.playPauseID).addClass("paused");j()}else{i.paused=false;a(i.dom.playPauseID).removeClass("paused");p()}break}}else{if(t.type=="mouseover"&&a("#"+s).hasClass("controls")){a("#"+s).addClass("over")}else{if(t.type=="mousedown"&&a("#"+s).hasClass("controls")){a("#"+s).addClass("down")}else{if(t.type=="mouseup"&&a("#"+s).hasClass("controls")){a("#"+s).removeClass("down")}else{if(t.type=="mouseout"&&a("#"+s).hasClass("controls")){a("#"+s).removeClass("over")}}}}}});a(i.dom.wrapperID).append('<ul id="'+i.dom.controlsID.replace("#","")+'" class="news-ticker-controls"><li id="'+i.dom.playPauseID.replace("#","")+'" class="bs-play-pause controls"><a href=""><!-- --></a></li><li id="'+i.dom.prevID.replace("#","")+'" class="bs-prev controls"><a href=""><!-- --></a></li><li id="'+i.dom.nextID.replace("#","")+'" class="bs-next controls"><a href=""><!-- --></a></li></ul>')}if(e.displayType!="fade"){a(i.dom.contentID).mouseover(function(){if(i.paused==false){j()}}).mouseout(function(){if(i.paused==false){p()}})}if(!e.ajaxFeed){r()}}function m(){if(i.contentLoaded==false){if(e.ajaxFeed){if(e.feedType=="xml"){a.ajax({url:e.feedUrl,cache:false,dataType:e.feedType,async:true,success:function(w){count=0;for(var t=0;t<w.childNodes.length;t++){if(w.childNodes[t].nodeName=="rss"){xmlContent=w.childNodes[t]}}for(var u=0;u<xmlContent.childNodes.length;u++){if(xmlContent.childNodes[u].nodeName=="channel"){xmlChannel=xmlContent.childNodes[u]}}for(var s=0;s<xmlChannel.childNodes.length;s++){if(xmlChannel.childNodes[s].nodeName=="item"){xmlItems=xmlChannel.childNodes[s];var z,v=false;for(var A=0;A<xmlItems.childNodes.length;A++){if(xmlItems.childNodes[A].nodeName=="title"){z=xmlItems.childNodes[A].lastChild.nodeValue}else{if(xmlItems.childNodes[A].nodeName=="link"){v=xmlItems.childNodes[A].lastChild.nodeValue}}if((z!==false&&z!="")&&v!==false){i.newsArr["item-"+count]={type:e.titleText,content:'<a href="'+v+'">'+z+"</a>"};count++;z=false;v=false}}}}if(l(i.newsArr<1)){q("Couldn't find any content from the XML feed for the ticker to use!");return false}i.contentLoaded=true;r()}})}else{q("Code Me!")}}else{if(e.htmlFeed){if(a(b+" LI").length>0){a(b+" LI").each(function(s){i.newsArr["item-"+s]={type:e.titleText,content:a(this).html()}})}else{q("Couldn't find HTML any content for the ticker to use!");return false}}else{q("The ticker is set to not use any types of content! Check the settings for the ticker.");return false}}}}function r(){i.contentLoaded=true;a(i.dom.titleElem).html(i.newsArr["item-"+i.position].type);a(i.dom.contentID).html(i.newsArr["item-"+i.position].content);if(i.position==(l(i.newsArr)-1)){i.position=0}else{i.position++}distance=a(i.dom.contentID).width();time=distance/e.speed;h()}function h(){a(i.dom.contentID).css("opacity","1");if(i.play){var s=a(i.dom.titleID).width()+20;a(i.dom.revealID).css(e.direction,s+"px");if(e.displayType=="fade"){a(i.dom.revealID).hide(0,function(){a(i.dom.contentID).css(e.direction,s+"px").fadeIn(e.fadeInSpeed,k)})}else{if(e.displayType=="scroll"){}else{a(i.dom.revealElem).show(0,function(){a(i.dom.contentID).css(e.direction,s+"px").show();animationAction=e.direction=="right"?{marginRight:distance+"px"}:{marginLeft:distance+"px"};a(i.dom.revealID).css("margin-"+e.direction,"0px").delay(20).animate(animationAction,time,"linear",k)})}}}else{return false}}function k(){if(i.play){a(i.dom.contentID).delay(e.pauseOnItems).fadeOut(e.fadeOutSpeed);if(e.displayType=="fade"){a(i.dom.contentID).fadeOut(e.fadeOutSpeed,function(){a(i.dom.wrapperID).find(i.dom.revealElem+","+i.dom.contentID).hide().end().find(i.dom.tickerID+","+i.dom.revealID).show().end().find(i.dom.tickerID+","+i.dom.revealID).removeAttr("style");r()})}else{a(i.dom.revealID).hide(0,function(){a(i.dom.contentID).fadeOut(e.fadeOutSpeed,function(){a(i.dom.wrapperID).find(i.dom.revealElem+","+i.dom.contentID).hide().end().find(i.dom.tickerID+","+i.dom.revealID).show().end().find(i.dom.tickerID+","+i.dom.revealID).removeAttr("style");r()})})}}else{a(i.dom.revealElem).hide()}}function j(){i.play=false;a(i.dom.tickerID+","+i.dom.revealID+","+i.dom.titleID+","+i.dom.titleElem+","+i.dom.revealElem+","+i.dom.contentID).stop(true,true);a(i.dom.revealID+","+i.dom.revealElem).hide();a(i.dom.wrapperID).find(i.dom.titleID+","+i.dom.titleElem).show().end().find(i.dom.contentID).show()}function p(){i.play=true;i.paused=false;k()}function n(s){j();switch(s){case"prev":if(i.position==0){i.position=l(i.newsArr)-2}else{if(i.position==1){i.position=l(i.newsArr)-1}else{i.position=i.position-2}}a(i.dom.titleElem).html(i.newsArr["item-"+i.position].type);a(i.dom.contentID).html(i.newsArr["item-"+i.position].content);break;case"next":a(i.dom.titleElem).html(i.newsArr["item-"+i.position].type);a(i.dom.contentID).html(i.newsArr["item-"+i.position].content);break}if(i.position==(l(i.newsArr)-1)){i.position=0}else{i.position++}}})};a.fn.ticker.defaults={speed:0.1,ajaxFeed:false,feedUrl:"",feedType:"xml",displayType:"reveal",htmlFeed:true,debugMode:true,controls:true,titleText:"Последни публикации",direction:"ltr",pauseOnItems:3000,fadeInSpeed:600,fadeOutSpeed:300}})(jQuery);
function spicenewsticker(a){(function(b){var c={blogURL:"",MaxPost:10,Speed:0.1,Summarylength:150,titleText:"Последни публикации",displayType:"reveal",Container:"#spicenewsticker",pBlank:"",tagName:false,MonthNames:["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]};c=b.extend({},c,a);b(c.Container).addClass("loading");b.get((c.blogURL===""?window.location.protocol+"//"+window.location.host:c.blogURL)+"/feeds/posts/summary"+(c.tagName===false?"":"/-/"+c.tagName)+"?max-results="+c.MaxPost+"&orderby=published&alt=json-in-script",function(t){var v,f,l,o,w,q,h,e,s,u,m,g="",d=t.feed.entry;if(d!==undefined){var k=d.length;for(var r=0;r<k;r++){var n=d[r].link.length;for(var p=0;p<n;p++){if(d[r].link[p].rel==="alternate"){v=d[r].link[p].href}}postcontent=("content" in d[r])?d[r].content.$t:("summary" in d[r])?d[r].summary.$t:"";f=d[r].title.$t;postcontent=postcontent.replace(/<\S[^>]*>/g,"").replace(/"/g,"&quot;");if(postcontent.length>c.Summarylength){postcontent=postcontent.substring(0,c.Summarylength)+"..."}u=d[r].published.$t.substring(0,10);l=u.substring(0,4);o=u.substring(5,7);w=u.substring(8,10);q=c.MonthNames[parseInt(o,10)-1];h=d[r].published.$t.substring(11,16);e=h.substring(0,2);s=h.substring(2,5);m=(e<12?"AM":"PM");if(e===0){e=12}if(e>12){e=e-12}g+='<li class="news-item"><span title="'+q+" "+w+", "+l+'" class="date">'+e+""+s+" "+m+'</span> <a class="title" href="'+v+'">'+f+"</a></li>"}b(c.Container).html('<ul class="js-hidden" id="newstick">'+g+"</ul>").removeClass("loading");b("#newstick").ticker({speed:c.Speed,direction:b("#outer-wrapper").attr("class"),titleText:c.titleText,displayType:c.displayType})}else{b(c.Container).html("<span>No result!</span>").removeClass("loading")}},"jsonp")})(jQuery)};
//]]>
</script>
<div id='spicenewsticker'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
spicenewsticker({MaxPost:10});
//]]>
</script></div>


Кодът се инсталира в притурката HTML / JavaScript, която избираме от секцията "Оформление".


HTML / JavaScript


Самата притурка е добре да се разположи над публикациите в блога или под заглавката му. Може и над нея. Ако на това място в темата (шаблона), нямате притурка, прочетете статията как да направите допълнителна притурка над заглавката на блога.

Аз вече имам инсталирана в моя блог такава опция за динамично извеждане на последните публикации, поради което я сложих в друг от моите блоговете. Опитайте, опцията е много интересна.

Това е всичко засега. Питайте, пишете, споделяйте.

Доскоро и успех!

Здраве за всички вас! Не забравяйте да правите добро на други хора!

Ще съм благодарна да оцените моя труд и кликнете върху звездичките по-долу. Или гласувайте за блога на:

BGtop

Няма коментари:

Публикуване на коментар