Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Безопасни кодове на цветовете

кодове на цветовете
Здравейте всички. Това, което ще прочетете сега е в помощ на уеб администраторите. Безопасни цветови кодове за използване в дизайн на уебсайтове. Моя приятелка има слабост към "безопасните" цветове за използване в дизайна на уеб сайтове и блогове.
Тя твърди, а аз го споделям с вас (защото ѝ имам пълно доверие), че тези цветове са често срещани в мрежата и се предават точно от всички браузъри, във всички видове компютри и монитори. Нека ѝ повярваме и приложим цветовата гама в своя дизайн.
Нейно е твърдението, че ако използвате цветна палитра, която не е включена в тази таблица с "безопасни" цветове, може да се появи ситуация, при която браузърът не може да възпроизведе (покаже) точно определен цвят. В такъв случай самият браузър избира подобен цвят или смесва няколко съседни цвята. Следователно може да се получи изкривяване на цветовете.


FFFFCCFFFF99FFFF66FFFF33FFFF00CCCC00FFCC66FFCC00FFCC33CC9900CC9933996600FF9900FF9933CC9966CC6600996633663300FFCC99FF9966FF6600CC6633993300660000FF6633CC3300FF3300FF0000CC0000990000FFCCCCFF9999FF6666FF3333FF0033CC0033CC9999CC6666CC3333993333990033330000FF6699FF3366FF0066CC3366996666663333FF99CCFF3399FF0099CC0066993366660033FF66CCFF00CCFF33CCCC6699CC0099990066FFCCFFFF99FFFF66FFFF33FFFF00FFCC3399CC99CCCC66CCCC00CCCC33CC990099993399CC66FFCC33FFCC00FF9900CC996699660066CC99FF9933CC9933FF9900FF6600996633669966CC9966FF6600CC6633CC663399330033CCCCFF9999FF6633FF6600FF3300993300669999CC6666FF6666CC6666993333993333663333FF3300FF3300CC3333CC0000990000666699FF3366FF0000FF0000CC0033CC0000330066FF0066CC3366CC0033FF00339900336699CCFF3399FF0099FF6699CC33669900669966CCFF33CCFF00CCFF3399CC0099CC00333399CCCC66CCCC339999669999006666336666CCFFFF99FFFF66FFFF33FFFF00FFFF00CCCC99FFCC66FFCC33FFCC00FFCC33CCCC00999966CC9933CC9900CC9933996600996600663366FF9933FF9900FF9933CC6600CC6600993399FF9966FF6633FF6600FF66339933006600CCFFCC99CC9966CC6666996633663300330033FF3300FF3300FF0000CC0033CC3300CC3366FF0066FF3333FF0033CC00339900009900CCFF9999FF6666CC0066CC3366993333660099FF0099FF3399CC6699CC0099CC33669900CCFF66CCFF00CCFF33CCCC99666633333300CCCC66CCCC33999966999933999900666600FFFFFFCCCCCC999999666666333333000000
Общо в таблицата има 216 цветни кода, които се получават от 32 комбинации от шест нюанса на червено, зелено и синьо. Това са оттенъците (градации), които са означени с  0, 51, 102, 153, 204, 255.
Желаем ви успех при оформянето на  дизайна на сайтовете и блоговете!
Прочетете още за кодовете на цветовете.


Източник – Олга Протасова-bdblogov.ru

Здраве за всички вас! Не забравяйте да правите добро на други хора!

Ще съм благодарна да оцените моя труд и кликнете върху звездичките по-долу. Или гласувайте за блога на:

BGtop

Няма коментари:

Публикуване на коментар