0

За коментарите

Уважаеми посетители,

когато оставяте коментари към публикуваните в Blogzablogove.com материали, моля, опитайте се да бъдете максимално информативни и изключително точни в своите мнения или въпроси, за да бъде публикуван вашият коментар и отговор да получите възможно най-скоро.
При необходимост да поставете в коментарите CSS, HTML или JS код, моля използвайте специалните услуги за това:

- jsbin.com
- jsfiddle.net
- cssdeck.com Всички коментари се модерират предварително и ще бъдат публикувани след проверка от автора на блога.

 Няма да бъдат публикувани, ще бъдат изтрити или ще останат без отговор коментари, които:
- не са свързани с темата на публикацията;
- нямат смислено съдържание;
- са с цел рекламиране и популяризиране на чужди софтуерни продукти, стоки или услуги;
- съдържащи SPAM, ненужни или повтарящи се препратки и не са свързани с дискусията;
- с необоснована критика към материала, представен в публикацията;
- съдържащи обидни или неподходящи твърдения във връзка с автора или други посетители.
- с голям, тромав и трудно четим код;
- по желание на посетителя;
Не пишете в коментарите въпроси във връзка със скриптове, менюта, притурки или други блокове, които сте открили в други ресурси! Разбирам, че имате нужда от помощ, НО:

- нямам желание да губя времето си, като анализирам кодовете на други хора;
- по-добре е да се обърнете към човека, при когото сте открили всичко това.
 Ако имате проблеми с изпълнението на разработките, публикувани на Blogzablogove.com, то трябва да знаете, че публикациите описват стандартния начин за публикуване в HTML документи, а аз не мога да знам всичко за всички CMS и характеристиките на всеки един от тях, защото просто нямам нужда от това в момента. 
 Ако при вас нещо не се получава правилно, свържете се с официален форум или в техническата поддръжка за вашия CMS.Ако имате нужда от помощ по отношение на дизайна, оформлението или промяната на стандартни шаблони на Blogger, моля, пишете на тази страница.


Няма коментари :

Публикуване на коментар

Loading Results...

Copyright © БЛОГ ЗА БЛОГОВЕ©2016-| Original style & code - magentawave.com | All Rights Reserved